İletişim – Contact

Genel olarak endüstri ve teknoloji, özel olarak üretim teknoloji ve  makinaları alanlarında küresel düzeyde etkili bir bilgi paylaşım platformu oluşturma ve ihracata katkı yapmak amacıyla yayın hazırlıklarını sürdürmekteyim ve yakın zamanda yaşama geçirmeyi planlıyorum.

Yalçın Gür
Mak. Müh. / Danışman-Eğitimci / Sanayi ve Üretim Teknolojileri Yazarı

MM Makina Magazin-MM MaschinenMarkt Turkey(*) Yayın Koord.-Yazı İşleri Md. (Ocak 2001-Ağustos 2019)
(*) MM Makina Magazin, Dünya Grubu-Dünya Gazetesi Sahibi tarafından Vogel Comm. Media-Almanya lisansı ile basılan aylık basılı uzmanlık yayını

Mech. Eng. / Counselor-Trainer / Industry&Manufacturing Technologies Writer

Coordinator & Editor in Chief of MM Makina Magazin(*)
(Jan 2001-August 2019)
(*) Monthly printed magazine in Turkish, a member of network of German VCM-Vogel Comm. Media MM Magazines and published by Turkish Dünya Group under under VCM Licence.

yalcin.gur@yalcingur.com
+ 90 542 647 27 55