Takımlar

tool

Takımlar
Kesici takımlar
Takım tutucular
Şekillendirme takımları
Aşındırıcı takımlar
Panç takımları
Abkant takımları
Takım araçları
Özel takımlar
İş bağlama sistemleri
Takım hazırlayıcılar ve Takım balanslama
Şerit testereler
Daire  (çember) testereler
Kalıp
Kalıp elemanları

Sac işleme tezgahları – makinaları

Sac işleme makineleri – tezgahları
Sac (metal) şekillendirme makinaları – tezgahları
Sac (metal) kesme makinaları – tezgahları
Abkant presler
Panç presler
Makaslar
Lazer kesme makineleri
Plazma kesme makineleri
Su jeti kesme makineleri
Çubuk, profil ve boru işleme makineleri
Ekzantrik presler
Hidrolik presler
Mekanik presler