İletişim – Contact

Yalçın Gür
Mak. Müh. / Danışman-Eğitimci / Sanayi ve Üretim Teknolojileri Yazarı

MM Makina Magazin-MM MaschinenMarkt Turkey(*) Yayın Koord.-Yazı İşleri Md. (Ocak 2001-Ağustos 2019)
(*) MM Makina Magazin, Dünya Grubu-Dünya Gazetesi Sahibi tarafından Vogel Comm. Media-Almanya lisansı ile basılan aylık basılı uzmanlık yayını

Mech. Eng. / Counselor-Trainer / Industry&Manufacturing Technologies Writer

Coordinator & Editor in Chief of MM Makina Magazin(*)
(Jan 2001-August 2019)
(*) Monthly printed magazine in Turkish, a member of network of German VCM-Vogel Comm. Media MM Magazines and published by Turkish Dünya Group under under VCM Licence.

iletisim@makinamedya.com
yalcin.gur@yalcingur.com
+ 90 542 647 27 55

Not:
Bu blog ticari amaç gütmeyen kişisel bir blog olup, gönüllü olarak Türkiye makine sektörü için küresel düzeyde etkili bir bilgi paylaşım platformu sunma amacı gütmektedir.