METAV Mart ayında Düsseldorf’ta 40 yılını kutlayacak – METAV will celebrate 40th anniversary in March 2020

VDW (Alman Takım Makineleri Üreticileri Birliği) Fuarlar Müdürü Christoph Miller ve Messe Düsseldorf METAV 2020 Fuarı Proje Müdürü Kirstin Deutelmoser, Messe Düsseldorf Türkiye Temsilcisi Tezulaş Fuar tarafından İstanbul’da basın için düzenlenen bir toplantıda 10 – 13 Mart tarihleri arasında Düsseldorf’ta 21. kez sahne alacak ve 40. yılını kutlayacak olan METAV 2020 Fuarı ile ilgili bilgi verdiler ve sektörle ilgili güncel bilgiler paylaştılar. METAV, metal işleme teknolojilerini merkezinde tutan, eklediği yeni alanlarla (katmanlı imalat, medikal, kalıp ve kalite) ve coğrafi konumuyla alanındaki çok özel ve özgün yere sahip olarak ajandalarda daima yerini alan bir fuar. Katma değeri ve teknolojisi yüksek alanlarda hem rekabeti hem de sektördeki geleceği görmek açısından ülkemiz makinacıları tarafından dikkatle takip ediliyor.

METAV, an international trade fair for metalworking technologies, will be held in Dusseldorf. on the dates from 10th to 13th March. METAV will celebrate 40th anniversary with its 21st edition. Organizers VDW and Messe Düsseldorf states that METAV 2020 will bring together over 600 leading exhibiting companies and more than 31,000 visitors. The main focus of METAV is metal working technologies and machinery. The new four areas was added in last couple edition: Additive Area, Medical Area, Molding Area and Quality Area. Professionals from different industries will find a wide range of machines, tools, equipment and systems.

Miller konuşmasına 21. METAV’ı sunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ve önümüzdeki yıl, METAV Düsseldorf’un 40. yılını kutlayacakların söyleyerek başladı.  Miller konuşmasına şunları söyleyerek devam etti: “Fuar, Kuzey Avrupa’da çift sayılı yıllarda yapılacak uluslararası bir ihtisas fuarı oluşturmak amacıyla 1980 yılında başlatılmıştır. Fuarın, çevresindeki Avrupa ülkeleriyle bağlantısının olması ve araba, tren ya da uçakla gelecekler için iyi bir ulaşım altyapısına sahip bulunması ve Almanya’nın en önemli takım tezgahı pazarlarından birinde yapılması gerekliliği mekanın seçilmesinde belirleyici olmuştur.  Bu nedenle, o zamanlar Avrupa’daki en modern fuar alanlarını sunan Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Düsseldorf şehri ihtisas fuarı yeri olarak tercih edilmiştir.”

METAV’ın üretim teknolojisi ihtisas fuarları takviminde sabit bir yeri ve tarihi oluştu.

Baştaki tercihlerin günümüzde de METAV’ı karakterize ettiğini belirten Miller şu noktalara işaret etti: “Katılımcı gözüyle bakınca fuar kurulduğundan beri gelişerek uluslararası bir ihtisas fuarı haline geldiği görülüyor. Ziyaretçiler tarafından bakıldığında ise fuarın Kuzeybatı Almanya ile iyi uçuş bağlantıları sayesinde önemli Avrupa pazarlarındaki müşterilere hitap ettiği hemen öne çıkıyor.  METAV’ın üretim teknolojisi ihtisas fuarları takviminde sabit bir yeri ve tarihi oluştu. Sadece Kuzey Ren-Vestfalya bölgesindeki değil civarındaki bölgelerde de yerleşik her tedarikçi ve özellikle makine mühendisliği sektöründeki müşterilerine hitap etmek isteyenler için mutlaka katılınması gereken bir etkinlik olarak kabul edildi.”

“Katılımcıların %69’u mevcut müşterilerine ileri teknoloji ile ulaşmak isterken %84’ü yeni iş bağlantıları kurmak ve potansiyel müşterileri tarafından tanınmak istiyorlar.”

Miller, METAV’ı çevreleyen güçlü endüstriyel ortama vurgu yaparak fuarla ilgili şu bilgileri verdi: Yaklaşık 27 bin METAV ziyaretçisinin büyük bir kısmı, yaklaşık 300 km yarıçaplı bir uzaklıktan gelmektedir. Bu bölge Kuzey Almanya, Hesse, Rhineland-Palatinate, Belçika ve Hollanda’yı kapsamaktadır.  Avusturya ve İsviçre de en yüksek sayıda ziyaretçi gönderen ülkeler arasındadır. İhtisas fuarı kapsamında katılımcılar, 12 binden fazla firma ile temas etme olanağına sahipler.  2018 yılında 24 ülkeden 560 civarında firma vardı. Bunlar metal üretimi ve işleme, elektronik ve elektrik mühendisliği, makine mühendisliği ve taşıt araçları sanayilerinde yer alan 1,6 milyon çalışan ve 515 milyar Euro’luk ciroya sahip firmalardı. Katılımcıların % 89’u için Kuzey Ren-Vestfalya verimli bir iş merkezidir. Katılımcıların, yüksek kaliteli ziyaretçiler için merkezi bir temas noktasından söz etmeleri bu nedenledir. Müşteriler yüksek düzeyde motivasyonla gelmekte ve yatırım yapmak istemektedirler. 2018 yılındaki ziyaretçilerin yaklaşık üçte ikisini karar vericiler oluşturdu. Gelen ziyaretçiler ağırlıklı olarak makine mühendisliği ve otomotiv yan sanayiinde yoğunlaşırken özellikle takım tezgâhları, CAD/CAM sistemleri, test ve ölçüm teknolojisi, otomasyonun yanı sıra el aletleri ve kalıp ile model yapımı için gerekli araçlar ile ilgilendiler. Yapılan ankete göre, ziyaretçilerin %93’ü fuardan yüksek düzeyde tatmin olduğunu belirttiler. Dahası, 2018 anketinde, METAV ziyaretçilerinin %44’ü somut yatırım niyetleri olduğunu açıkladılar. Hatta %18’lik bir kısım etkinlik sırasında sipariş verdiklerini veya ihtisas fuarından hemen sonra sipariş verme niyetleri olduğunu söylediler. Katılımcılar için Almanya en önemli ileri teknoloji pazarı olarak görülürken, katılımcıların %69’u mevcut müşterilerine ileri teknoloji ile ulaşmak isterken %84’ü yeni iş bağlantıları kurmak ve potansiyel müşterileri tarafından tanınmak istiyorlar. Bu nedenle METAV hem katılımcılar hem de ziyaretçiler için doğru yer olmaktadır.”

METAV 2020’deki Yenilikler

Bir sonraki METAV’ın, 10 – 13 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleşeceğini ve Düsseldorf fuar alanlarındaki yeni salonlara taşınacağını söyleyen Miller ve şöyle devam etti: “Böylelikle, eski Salon 1 ve 2’nin toplamından daha büyük alana sahip yeni Salon 1’in yanı sıra, Salon 4 ve 5 ile 7a yeni METAV gruplamasına dâhil edilecekler. Bu şekilde, Kuzey Girişi ve yeni tasarlanmış Güney Girişi aracılığı ile optimum ziyaretçi rehberliği sağlanmış olacak. Salonlar tamamen yeniden planlanacak. Ürün alanlarına dayalı önceki katı ayırım böylelikle daha esnek hale gelecek. Sonuç olarak, hassas aletler ve aksesuarlar, örneğin makine imalatçılarına daha da yaklaşmış olacak. Katılımcıların talebi üzerine, METAV’ın süresi beş günden dört güne indirildi. VDW bunu bir anket sonucunda belirledi.  Bu sonuç, benzer endüstrilere yönelik ihtisas fuarlarının sürelerindeki genel eğilime uygun kabul ediliyor.” METAV 2020’nin odak noktasında metal işleme alanındaki tüm süreç zinciri yer alıyor ancak fuar son birkaç dönemde çok önemli yeni bölümler ekledi. Miller bu konuda şunları söyledi: “Son birkaç yıldır, dört yeni alan ekledik.  Eklenen yeni alanlar, katmanlı imalat, medikal, kalıplama ve kalite alanları olup, her biri kendi hedef kitlesini kendisine çekiyor. Hem Alman ve hem de yabancı ziyaretçiler ilave edilen alanları çok olumlu olarak değerlendirdiler.”

Endüstri 4.0 için bilgi noktası

Endüstri 4.0 metal işleme alanında da giderek daha hızlı şekilde yer buluyor ve yayılıyor diyen Miller, buradaki özgün boyutların ağ tabanlı üretim, bulut uygulamaları, siber güvenlik, veri analizi, 5G, özdevimli öğrenme, yapay zeka, platform ekonomisi ile sonuncu ama bir o kadar da önemli olan umati – evrensel takım tezgahı ara yüzü ve OPC UA olduğunu belirtiyor.  2020 yılında METAV, üretimde Endüstri 4.0 bilgi noktası oluyor diyen Miller, katılımcıların stantlarında olduğu kadar destekleyici programlarda da, konuyla ilgili kapsamlı bir inceleme ve değerlendirme sunacaklarına dikkat çekti.

“Dijitalleşme ve Otomasyon” tema parkı

Miiler yapılan bir ankete göre, METAV ziyaretçilerinin yaklaşık dörtte birinin otomasyon konusu ile ilgilendiğini belirterek şu açıklamayı yaptı: “Üçüncü mav tema parkı üretimde “Otomasyon ve Dijitalleşme” bunu göz önüne alıyor. Her iki başlık da metal işleme sektörü için ana konulardır ve birçok firmanın gelecekteki gelişimleri için hayati öneme sahiptir.  METAV’daki tema parkı, ilginç Endüstri 4.0 çözümlerine ve uygulanan projelere oldukça eksiksiz bir genel bakış sunuyor. Ayrıca, tema parkı ile bütünleşmiş uzman forumu, ziyaretçilere sadece çözümler, vizyonlar ve hedefler hakkındaki gelişmeleri öğrenmenin yanı sıra çok bilgili uzmanlarla konuşma fırsatı da sunuyor.  Tema parkı VDW ile işbirliği içinde Konradin Verlag tarafından düzenleniyor.”

“METAV destekleyici etkinlikleri trend konuları içine alacak şekilde genişliyor.”

Miller, METAV’ın ilgili tüm oyuncular arasında uluslararası bilgi alış verişi gerçekleştirilen bir pazar olduğuna dikkat çekerek  fuarda endüstri, bilim, politika ve medyanın bir araya geldiğini, bu nedenle, sektördeki birçok trend (konular) destekleyici programa dahil edildiğini söylüyor.  Miller bunlardan bazılarının EMO Hannover’de tartışıldığını, METAV’ın Eylül 2019’da EMO’yu ziyaret etme fırsatı bulamamış veya gördükleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen tüm uzmanlara, gelecek yılın başında bunu gerçekleştirme fırsatı sunduğunu belirtti.

Hollanda – Almanya iş toplantısı

Miller, son dönemde, yaklaşık 30 bin METAV ziyaretçisinin %10’u yurt dışından geldiğini ve ziyaretçilerin geldiği en önemli ülkenin Hollanda olduğunu,  2018 yılında takım tezgâhı ticaretindeki ikili iş hacminin 377 milyon Euro olarak gerçekleştiğini, Hollanda’nın Alman üreticiler için en önemli pazarlar sıralamasında 13. sırada yer aldığını ve diğer taraftan, Hollandalı ihracatçılar için de Almanya’nın en önemli pazar konumunda olduğunu belirtti ve şunu söyledi: “Buna uygun olarak, VDMA Kuzey Ren-Vestfalya Bölgesel Birliği ve diğer iş ortaklarıyla birlikte VDW, ihtisas fuarının ilk günü olan 10 Mart 2020 Salı gününde, Hollanda – Alman iş toplantısı yapılacak.  Bu toplantı ile iki dernek, önemli komşularımız ile bağlantılar kurmak ve iş yapma konusunda Kuzey Ren-Vestfalya’nın özel konumunu vurgulamak istiyor.      Toplantının odağında, Hollanda firmalar ve ağlarının, Kuzey Ren-Vestfalya bölgesindeki emsalleri ile birbirlerini tanıma ve bilgi alışverişi yapmaları bulunuyor. Ayrıca, dijitalleşme ve otomasyon da önemli odak noktaları olacaklar. Benzer bir etkinlik 2014 yılında da gerçekleşmişti. Bu etkinlikte 80 Hollanda firması Almanya’nın davetine icabet etmişlerdi.”

METAV’la ilgili daha önemli başka bilgiler paylaşıldı. Bunları bir başka yazıda yer alacak.

Bendmak Makina yeni tesis yatırımıyla üretimini hızlandırdı

bendmak-fabrika-800x288Metal işleme makinaları imal eden ve sektörün önde gelen firmalarından Bendmak Makina yeni fabrika yatırımıyla kapalı alan miktarını yaklaşık 20 bin metrekareye çıkardı.  Bendmak Makina 2014 yılı satışlarında geçen yıla oranla % 30 – 35 civarında bir artış bekliyor.  Bendmak Makine San. Tic. Ltd. Şti. Satış Müdürü Yavuz Akyapak, yeni tesis yatırımlarıyla üretim hızlarını artırdıklarını belirtti. Bugün gelinen noktada 25 civarında farklı ürüne sahip olduklarını belirten Akyapak son olarak ürün gamlarına tank imalatı için kullanılan kenar sıvama makinasını kattıklarını söyledi. Akyapak Bombe presi, kolon-bom ve ağır malzemeyi çevirici makinaların yeni ürünleri arasında olduğunu belirtti.

Konu ile ilgili ayrıntılı yazıya MM Makina Magazin Dergisi’nin Ekim 2014 sayısında ulaşabilirsiniz.